Oulun nuorten huuto

Nuorten vaikuttajapäivä Oulun kaupungintalolla

Nuorten vaikuttajapäivä Oulun kaupungintalolla

IMG_6075-2.jpg

Vaikuttajapäivä on kaikille avoin tapahtuma Oulun kaupungintalolla, jonka tavoitteena on saada nuoret ja nuorten parissa toimijat kohtaamaan ja verkostoitumaan. Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin viidennettä kertaa. Ohjelmassa oli kutsuvieraille aamukahvit kaupunginjohtajan kanssa, minkä jälkeen siirryttiin osallisuusryhmien työpajoihin. Työpajoissa käsiteltiin kevään kaupunkikokouksessa jatkoon äänestettyjä lausuntoesityksiä. Keskustelussa mukana olleet virkamiehet antoivat neuvoja asioiden eteenpäin viemiseksi. Työpajojen tulokset esiteltiin valtuustosalissa paikallaolijoille, jolloin yleisö sai esittää kommentteja ja kysymyksiä.

Päivän aikana pidettiin myös kaksi valtuustoinfoa, joissa kerrottiin valtuuston toiminnasta, sekä eri toimijoilla oli juhlasalissa nuoria aktivoivat ständit koko päivän. Lisäksi tarjolla oli non-stop-työpajoja sekä nuorten ja päättäjien paneelikeskustelu kiusaamisesta.

Aloitimme päivän osallistumalla Oulun keskustan alueen vaikuttajien eli OKeVa:n Katutaidekilpailu-työpajaan. Siellä käytiin läpi ryhmän lausuntoehdotus Ellan ja Oliverin johdolla. Asiantuntijoina työpajassa mukana olivat Lasse Rimpilä Oulun Katutaide ry:stä ja Katku ry:stä sekä Janne Kauppinen Oulun Taidemuseolta. Ehdotuksessa järjestetään katutaidetapahtuma, jossa on tarjolla katutaidekilpailu halukkaille. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen, missä on mahdollista kokeilla spray-maalaamista esimerkiksi puiden väliin pingoitetulle kelmulle. Kilpailu järjestettäisiin Instagramin kautta ja tuomaristo valitsisi voittajatyön tykkäykset ja kommentit huomioon ottaen. Tavoitteena on saada voittajatyö pysyvämmin näkymään Oulun katukuvaan. Tapahtumapaikaksi ehdotettiin Snellmanin puistoa saavutettavuutensa vuoksi ja tapahtuma voitaisiin järjestää Oulun katutanssien aikaan kesällä. Tavoitteena ryhmällä on lisätä kaupungin sisäistä kulttuuria ja edistää Oulun kulttuuripääkaupunki 2026 -hanketta. Pajassa ryhmä sai kuulla uusia ideoita ja vastauksia kysymyksiinsä. Ajankohtana voisi olla esimerkiksi Oulun Musiikkivideofestivaalit ja Hollihaan puistosta löytyisi jo valmiiksi maalauspohja, joten sekin voisi olla hyvä vaihtoehto paikalle. Itse tapahtuman järjestämistä pidettiin mahdollisena, vaikka voittajatyön saaminen pysyväksi voi olla vaikeampaa.

Ella ja Oliver OKeVa:n työpajassa.

Ella ja Oliver OKeVa:n työpajassa.

Haastattelussa OKeVa:n Oliver ja Ella

Molemmat ovat päätyneet osallisuustoimintaan mukaan koulun kautta. Oliverille osallisuustoimintaa oli ehdottanut oppilaskunnan vastaava opettaja ja Ella kiinnostui koululla olleesta esittelystä ja lähti sitä kautta mukaan. OKeVa:ssa Oliver on ollut mukana nelisen vuotta ja Ella lähemmäs kaksi vuotta. Ryhmän lausuntoehdotus katutaidetapahtumasta on ollut kaikkien yhteinen ja muita ehdotuksia ei kaupunkikokoukseen tullutkaan. Seuraavaksi he toivovat saavansa selville rahoituksen tapahtumalle ja sitten löytävänsä yhteistyökumppaneita mentorointiin ja tapahtuma-ajalle. He toivovat saavansa järjestettyä tapahtuman jo ensi kesänä ja pitävät sitä myös mahdollisena, koska samankaltaisia tapahtumia on järjestetty ennenkin ja tapahtuma on myös sen verran itsenäinen, ettei tarvitse välttämättä päätapahtumaa tuekseen.


 

Työpajojen tulosten esittely

Kaikkien kolmen työpajan tulokset esiteltiin valtuustosalissa yleisölle. OKeVa:n lisäksi mukana olivat YO ja VeTo. Yli-Iin osallisuusryhmä YO:n lausuntoehdotuksessa haluttiin lisää linja-autoliikennettä Yli-Iihin, jonne bussit eivät kulje ilta-aikaan. He olivat selvittäneet, että uusien linjojen aloittaminen tulisi liian kalliiksi, mutta nykyisten linjojen aikatauluja on mahdollista muuttaa. Mahdollisena ratkaisuna voisi olla kutsuliikenne, jonka kokeilu on tällä hetkellä käynnissä Haukiputaalla ja sen onnistuessa voitaisiin samaa kokeilla myös Yli-Iissä.

Karjasillan, Kaukovainion, Lintulammen, Mäntylän ja Raksilan nuorten osallisuusryhmä VeTo:n lausuntoehdotuksessa etsittiin ratkaisua uuden opetussuunnitelman mukaisen yrittäjyyskasvatuksen lisäämiseen kouluilla. He haluaisivat lisätä työelämään tutustumista yritysvierailuilla, työkokeiluilla sekä opiskelijoiden ja työntekijöiden paneeleilla. Ongelmana on kuitenkin tiedotus. Asiat ovat jo nyt mahdollisia, mutta he haluaisivat yhden ihmisen koordinoimaan kaikkea koulujen ja työelämän välillä. Alustavasti he haluavat lähteä liikkeelle yläasteilta ja, jos toiminta onnistuu, sitä voitaisiin levittää myös ala-asteille ja lukioissa voisi olla omia kursseja tätä varten.

Nuorten ja päättäjien välinen paneeli kiusaamisesta

Paneeli herätti paljon keskustelua ja siellä päästiin pohtimaan myös konkreettisia toimia kiusaamista vastaan. Tässä muutamia asioita ja mielipiteitä panelisteilta:

  • Kiusaamista ei oteta vakavasti aikuisten taholta.

  • Voimavarojen uupuminen kouluilta ryhmäkokojen kasvaessa huonontaa herkkyyttä puuttua kiusaamistilanteisiin.

  • Kiusaaminen on yhteiskunnallinen ongelma, koska arvostamme pärjääviä ja muita väheksytään. Eriarvoisuuseen tulee puuttua ja pyritään kannustamiseen eikä rankaisuun.

  • Yhteisön asenteiden muuttaminen kokonaisuudessaan ja varsinkin saada vapaus tuoda esiin negatiivisetkin tunteet.

  • Pakotettujen anteeksipyyntöjen tilalle kasvatuskeskusteluja ja tilanteen seuranta.

  • Lisää oppitunteja vuorovaikutus- ja keskustelutaitojen opetteluun.

  • Yhteiskunnalta tukea vanhemmille varhaiskasvatukseen, että saataisiin turvallinen ympäristö vaistoinkäymisten käsittelyyn jo varhain.

  • Kylä kasvattaa lapsen, eli kaikilla aikuisilla vastuu puuttua lasten hyvinvointiin.

  • Kouluihin ilmoittamisvelvollisuus koteihin, jos lapsi kertoo kiusaamisesta.

Teksti: Helena. Kuvat: Aleksi.

Nuori: Ylös, Ulos ja Ulkomaille

Nuori: Ylös, Ulos ja Ulkomaille

Syksyinen tervetulotoivotus uuden verkkolehden pariin!